Privacy statement

-- English below --

Het Student Careers Centre hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met jouw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.
 
Jouw gegevens
Wij gebruiken de door jou ingevulde informatie voor het bijhouden van aantallen inschrijvingen en toegangscontroles. Ook gebruiken we de gegevens om je op de hoogte te houden van jouw programma en om je na het evenement een evaluatie te kunnen sturen. We verwerken geanonimiseerde gegevens (deelnemersaantallen en evaluatiegegevens) met het doel om onze dienstverlening te verbeteren en of aan te passen.

Bewaartermijn
We bewaren de gegevens van jouw deelname aan het evenement maximaal twee jaar. Jouw account blijft bestaan totdat jij deze verwijdert.
 
Met wie delen wij jouw gegevens?
We delen jouw gegevens niet met derden.
 
Meer informatie
Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kun je mailen met privacy-sts@uva.nl.

 

---------------------------------------------------------------------------

 

The Student Careers Center values careful handling of your data, hence this privacy statement
 
Your data
We use the information you provide for visitor numbers and ticket control. We also use the data to keep you informed about your program and to send you an evaluation after the event. We process anonymised data (participant numbers and evaluation data) in order to improve our services.

Storage period
We store your participation details for a maximum of two years. Your account will exist until you delete it.
 
With whom do we share your data?
We do not share your information with third parties.
 
More information
For more information about exercising your rights, please send us an email at privacy-sts@uva.nl.